I alliansföreningen Bele Barkarby IF samarbetar de
anslutna specialidrottsföreningarna om:

- Den gemensamma kansliverksamheten med medlemsregister och web
- Kanslifastigheter. förvaltning, uthyrning, underhåll och ägande
- Namnet, märket och profilen Bele Barkarby
- Samordning av övergripande policyfrågor.


Föreningen har anor från 1929.

Bele Barkarby IF bildades 2001 genom en sammanslagning av
IK Bele (1929) och Barkarby SK (1968)
De huvudsakliga verksamheterna sköts av respektive specialidrottsförening, som också är juridiska personer med egen ekonomi:


Bordtennis finns nu i den nya föreningen Järfälla BTF


Bele Barkarby FF Arena AB
är ett av Fotbollsföreningen helägt aktiebolag.

Bolaget äger och förvaltar konstgräset på Veddestavallen och Strömvallen. Bolaget skall utveckla fotbollsarenorna.